Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Downtime (post-domestic fiction)


Ο όρος Downtime αναφέρεται στις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες ένα σύστημα δεν είναι διαθέσιμο. Είναι το διάστημα που το σύστημα αδυνατεί να παράγει ή να εκτελέσει την κύρια λειτουργία του.

Το Downtime (post-domestic fiction) είναι μια εγκατάσταση, η οποία θα εκτίθεται στον πολιτιστικό χώρο της Frown Tails για διάστημα τριών ημερών. Πρόκειται για τηναναπαράσταση ενός συστήματος αποτελούμενο από παλαιωμένες (vintage) ηλεκτρικές συσκευές.

Μέσα από hacking πρακτικές διερευνάται ο επαναπροσδιορισμός των αρχικών ταυτοτήτων τους . Προσαρμόζοντας τα αντικείμενα σε νέες χρήσεις, ορίζεται η απαξίωση τους όχι ως κατάληξη, αλλά ως μια ευκαιρία για να επανεξεταστούν οι λειτουργικές δυνατότητές τους.

Μέσα από την ενεργή συμμετοχή του θεατή και την αλληλεπίδρασή του με το σύστημα, εξετάζεται το περιεχόμενο αυτών των αντικειμένων, το πώς αυτό διατηρείται ενεργό και προσβάσιμο μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και την χειραγώγηση.

H έκθεση Downtime (post-domestic fiction) είναι προϊόν του τετράμηνου εργαστηρίου Damn Lab: Creative Coding and New Media, το οποίο έλαβε χώρα στη Frown Tails με εισηγητή τον Μαρίνο Κουτσομιχάλη και την επιμέλεια της Μαρίας Βαρελά. Συμμετέχουν οι Ιωάννα Αγγελοπούλου, Μαρία Βαρελά, Νεφέλη Γεωργακοπούλου, Βερονίκη Κορακίδου, Μαρίνος Κουτσομιχάλης, Αντώνης Λύρας, Αφροδίτη Ψαρρά.

Frown Tails
Παραμυθιάς 6, Αθήνα,
Παρασκευή: 19.00 - 23.00
Σάββατο - Κυριακή: 12.00 - 14.00 και 17.30 - 20.00

Είσοδος ελεύθερη
Πηγή: www.elculture.gr