Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Project PANOPTIKON13X13

Το project PANOPTIKON13X13 αποτελεί μία ιδέα και παραγωγή της ομάδαςART/IF/ACT, με την υποστήριξη της ΟΠΑΠ Α.Ε.
     Πρόκειται για ένα αποκεντρωτικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εξελίσσεται σε 13 αστικά κέντρα της ελληνικής περιφέρειας, καλύπτοντας και τα εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται μέσω 13 επιμορφωτικών σεμιναρίων θεωρητικού και δημιουργικού χαρακτήρα που προσφέρονται δωρεάν και βασίζονται σε 13 θεματικές έννοιες. Η δομή κάθε σεμιναρίου αποτελείται από τη σύλληψη, ανάπτυξη και οργάνωση μιας θεματικής ενότητας ως την υλοποίηση, παραγωγή και επικοινωνία της με το κοινό. Η βάση υποδοχής του προγράμματος αποτελείται από 13 φωτογραφικές ομάδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες συμμετέχουν με 13 φωτογράφους έκαστη και 13 εκπροσώπους της κάθε τοπικής κοινωνίας.

     Το δημιουργικό-φωτογραφικό μέρος του προγράμματος αναπτύσσεται πάνω σε τρεις άξονες: την ανάρτησή του σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους των 13 πόλεων, την παρουσίασή του στην παρούσα ιστοσελίδα και την έκδοσή του σε συλλεκτικό φωτογραφικό λεύκωμα, καλύπτοντας τους βασικούς διαύλους επικοινωνίας ενός φωτογραφικού project.

     Στόχοι του PANOPTIKON13X13 είναι η προώθηση της σύγχρονης φωτογραφίας στα αστικά κέντρα της ελληνικής επαρχίας, η υποστήριξη των τοπικών φωτογραφικών φορέων, η σύνδεση του έργου των φωτογραφικών ομάδων με τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών τους, καθώς και η δημιουργία και οργάνωση μίας διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των συγκεκριμένων φωτογραφικών ομάδων. Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στο ευρύτερο project της ομάδας ART/IF/ACT, όπως εκφράζεται στους καταστατικούς της στόχους για ενημέρωση, εκπαίδευση και παράλληλες δράσεις/συνεργασίες στο χώρο της φωτογραφίας και των οπτικών τεχνών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος στο www.panoptikon13x13.com